icon icon icon

[tintuc] 

Chủ đầu tư: Công ty Phát triển Hạ tầng KCN Bắc Giang

Địa chỉ: KCN Đình Trám, H.Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang.
Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống camera giám sát đường giao thông nội bộ cho KCN Đình Trám.
Thời gian: Năm 2009

[/tintuc] 

DỰ ÁN ĐÃ TRIỂN KHAI